2016/10/28

2015/09/15

C1 programa

Europako Markoaren arabera hauek dira C1 mailan hizkuntza batean lortu behar diren azpitrebeziak. Begiratu bat emaiezu ea zu zeu ere zer egiteko gai zaren ikusteko.


C1 mailarako helburuak
Auto-ebaluazioa

►Hurrengo orrialdeetako zerrenda oinarri hartuta, zehaztuko duzu zer egiteko gai zaren.

Nola bete:
Ez baduzu helburu hori lortu, eta ez bada zure lehentasuna, ez idatzi deus.
Bai: Garbi duzunean helburu hori lortu duzula
Nire Lehentasuna: Ez baduzu oraindik lortu, baina helburu bezala jotzen baduzu.
Ez dakit: Garbi ez duzunean helburu hori lortu ote duzun.


a.- Entzumena

 • a.1.-Gai naiz hizketaldi edo elkarrizketa luze samarra jarraitzeko, nahiz eta argi egituratuta egon ez edo ideien arteko erlazioak argiak izan ez.
 • a.2.-Gai naiz ahozko esaera eta esapide ugari ulertzeko, estilo eta tonu aldaketak ezagutuz.
 • a.3.-Gai naiz iragarki publikoen bidez zabaldutako informazioa jasotzeko, transmisioaren kalitatea txarra bada ere (esaterako, geltoki batean ).
 • a.4.-Gai naiz informazio tekniko konplexuak ulertzeko, esaterako produktu edo zerbitzu ezagunen argibideak edo funtzionamendua.
 • a.5.-Gai naiz nire laneko edo ikasketa-arloko hitzaldiak edo aurkezpenak ulertzeko, edukiaren zein formaren aldetik konplexuak izan arren.
 • a.6.-Gai naiz, ahalegin handiegirik gabe, filmak ulertzeko, argota edo esapide askotxo agertu arren.


b.- Irakurmena

 • b.1.-Gai naiz testu zorrotzak eta luzeak zuzen ulertzeko eta ahoz laburtzeko.
 • b.2.-Gai naiz txosten zehatzak, analisiak eta iruzkinak irakurtzeko, iritziak, ikuspuntuak eta ideia-loturak ulertuz.
 • b.3.-Gai naiz neure arloan, goi mailako testuak ulertzeko (esaterako, ikerketa txostenak) eta bertatik informazioak, ideiak eta iritziak ateratzeko.
 • b.4.-Gai naiz argibide luze samarrak eta konplexuak ulertzeko, esaterako tresna berri baten erabileraz, nahiz eta neure laneko edo intereseko arloekin zerikusirik ez izan, beti irakurtzeko denbora nahikoa badut.
 • b.5.-Gai naiz gaur egungo literatur testuak erraz irakurtzeko.
 • b.6.-Gai naiz literatur testuetan, argumentuaz haratago joateko eta barneko mezuak, ideiak eta loturak harrapatzeko.
 • b.7.-Gai naiz literatur lanen testuinguru sozial, politiko edo historikoari antzemateko.
 • b.8.-Gai naiz edozein motatako gutunak irakurtzeko, inoiz hiztegia erabilita.


c.- Elkarrizketa

 • c.1.-Gai naiz jatorrizko hiztunen arteko elkarrizketa bizi batean zuzenean parte hartzeko.
 • c.2.-Gai naiz erraz, zuzen eta egoki hitz egiteko gai askoren gainean: gai orokorrak, lan esparrukoak, akademikoak eta zientifikoak.
 • c.3.-Gai naiz jendartean modu malgu eta eraginkorrean hitz egiteko, sentimenduak azalduz, zeharkako aipamenak eginez edo umorea erabiliz.


d.- Ahozko adierazpena

 • d.1.-Gai naiz argi eta zehatz hitz egiteko, xehetasun eta guzti, gaiak zailak eta bihurriak badira ere.
 • d.2.-Gai naiz testu luze eta bihurriak ahoz laburtzeko.
 • d.3.-Gai naiz zerbait luze eta zabal azaltzeko, gaiak uztartuz, zenbait aspektu berezi garatuz eta bere hizketaldia egoki amaituz.
 • d.4.-Gai naiz lan-esparru edo arlo pertsonaleko gaiak argi egituratuta aurkezteko, prestatutakotik aldenduz eta entzuleen galderei bat-batean erantzunez.


e.- Estrategiak

 • e.1.-Gai naiz loturazko esapide egokiak erabiltzeko, hitza hartzen dudanean edota hitza galdu gabe pentsatzeko denbora irabazi nahi dudanean.
 • e.2.-Gai naiz neure hizketaldia besteen hizketaldiekin egoki lotzeko.
 • e.3.-Gai naiz gogoratzen ez dudan hitz bat antzeko batez ordezkatzeko, entzuleei arreta galarazi gabe.


f.- Hizkuntza-kalitatea eta baliabideak

 • f.1.-Gai naiz jario onez eta bat-batean espresatzeko; zaila eta abstraktua den gairen batek bakarrik sor diezadake oztoporen bat neure hitz jarioan.
 • f.2.-Gai naiz gauzak argi, erraz eta ongi egituraturik adierazteko; esan nahi dudana adierazteko behar diren baliabideak menperatzen ditut, hau da, ideiak eta espresioak lotzen ditut eta testu koherenteak sortzen ditut
 • f.3.-Lexiko zabala daukat eta hutsuneak arazorik gabe konpon ditzaket perifrasia baliatuz; oso gutxitan bilatu era nabarmenean hitz jakinen bat; oso gutxitan uko egin behar izaten diot esan nahi dudana zehatz esateari.
 • f.4.-Gai naiz zuzentasun gramatikalaren goi mailan jarduteko; oso akats gutxi egiten ditut.


g.- Idazmena

 • g.1.-Gai naiz idatzi argiak eta irakurterrazak egiteko, gai askoren gainean, orokorrak zein lan esparrukoak.
 • g.2.-Gai naiz gai zailak ere erraz eta ongi egituratuta aurkezteko, puntu nagusiak azpimarratuz, esaterako idazlanetan edo lan txostenetan.
 • g.3.-Gai naiz gertaera edo gai jakin baten iruzkina egiteko ikuspuntu ezberdinak azalduz, ideia nagusiak azpimarratuz eta neure arrazonamenduak adibide zehatzez argituz.
 • g.4.-Gai naiz hainbat iturburutako informazioa idatziz ulertzeko eta era koherentean laburtzeko.
 • g.5.-Gai naiz eskutitz pertsonaletan sentimenduak, esperientziak eta gertaerak zehaztasunez deskribatzeko.
 • g.6.-Gai naiz gutun formalak zuzen idazteko, adibidez, eskaera egiteko, kexa azaltzeko edota ikuspuntu baten alde edo aurka azaltzeko.
 • g.7.-Gai naiz zuzentasun handiko testuak idazteko eta neure lexikoa eta idazkera moldatzeko, jasotzailearen, testu motaren eta gaiaren arabera.
 • g.8.-Gaia naiz nire idazlanetan, irakurleari ongi egokitzen zaion idazkera aukeratzeko.

2015/05/06

Testuaren dekalogoa

Testu baten kalitatea neurtzeko, zein ezaugarri izan behar dituen zehazteko, irizpide hedatu bat dabil han-hemenka lau atal bereizi ohi dituena: koherentzia, kohesioa, adierazmena eta zuzentasuna. Hona hemen ezaugarri horiek azaltzeko aurkezpena.